Här kan du se mina skapelser i glas:  https://asagardeback.wixsite.com/website-1

Kontakta mig